.

הרשמה למועדון*

RAZGAL CLAB

..................

*ההזמנה לטיול תתבצע רק אם "רזגל" תוציא לפועל טיול.
"רזגל" אינה מתחייבת להוציא טיולים לפועל
אינה מתחייבת למסור הודעה לפני כל טיול.
רזגל אינה מתחייבת להזמין את כל הנרשמים.
במידה ונשלחה הזמנה וחבר מועדון נרשם לטיול,
ההמזנה לטיול היא על פי שיקולי רזגל ועל בסיס מקום פנוי.
רזגל אינה נושאת באחריות וביטוח.
על כל אחד המשתתפים לדאוג לביטוחו הוא.

razgal clab

הרשמה למועדון*

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.